Contact

Credu este o platformă în care copiii, tinerii, adulții pot accesa informații educative din orice domeniu pentru a-și dezvolta o gândire liberă, pentru a deveni capabili să găsească soluții la probleme, să folosească toate instrumentele pe care educația formală și informală le oferă de-a lungul timpului.